Letecký den Cheb

Příletové info

Z provozních důvodů bude na LKCB pro Letecký den Cheb 2020 kmitočet 122,205 MHz s volacím znakem CHEB RADIO. 

Pravidla pro přílety:

Přílet bez RDS není možný. Přilétávající letadla se ohlásí na frekvenci 122,205 CHEB RADIO 3 min. před vstupem do ATZ a uvedou svoji volací značku a polohu. Dále budou instruována stanovištěm CHEB RADIO. Po přistání urychleně uvolní RWY, odkud je na stojánku návštěvníků zavede Marshaller. Velitelé letadel obdrží visačky pro volný přístup k letadlu a neplatí vstupné. Osádka letadla platí vstupné. Vstup na stojánku účinkujících je ZAKÁZÁN.

Vyčkávací prostor:

V případě nutnosti je pro vyčkávání při příletu na LKCB určen prostor 2 NM severně od LKCB - okruhy levé.

Doba pro přílety:

0600-1000 UTC 22. a 23. 8. 2020. Přílet po 1000 UTC nebude umožněn.

Pravidla pro odlety:

Odlétávající letadla budou spouštět motor po ukončení hlavního programu na pokyn služby CHEB AIRSHOW. Pilot bude monitorovat kmitočet 122,205 MHz. Spouštění a pojíždění bude zahájeno na pokyn řídícího stojánky. První letadlo na vyčkávacím místě ohlásí svůj volací znak a výstupní bod z ATZ. Obdrží instrukci pro odlet a informaci ke vstupu na dráhu. Dále pilot zahlásí vstup na dráhu a vzlet. DÚ před vzletem je třeba provádět před vstupem na vzletovou dráhu.

Doba pro odlety:

Po ukončení hlavního programu (předpoklad je 1530 UTC) v sobotu 22.8.2020 a v neděli 23.8.2020.

Přílety a odlety jsou zakázány v době trvání hlavního programu tj. od 1000 UTC do ukončení hlavního programu (cca 1530 UTC)!

UPOZORNĚNÍ:

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM, ABY NEPLÁNOVALI PŘÍLET NA POSLEDNÍ CHVÍLI. JAKÉKOLIV PŘISTÁNÍ PO 10:00 UTC NEBUDE UMOŽNĚNO!

JE TŘEBA PŘIPRAVIT SE NA NUTNOST VYČKÁVÁNÍ A MÍT DOSTATEČNOU ZÁSOBU PALIVA. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ NEBO HUSTÉHO PROVOZU BĚHEM PŘÍLETŮ A ODLETŮ JE TŔEBA POČÍTAT S VÝRAZNÝM ZDRŽENÍM, V KRAJNÍM PŘÍPADĚ I ZNEMOŽNĚNÍM ODLETŮ/PŘÍLETŮ.

TĚŠÍME SE NAVIDĚNOU V CHEBU.